Ilot Pasteur

Hôtel de la Marine

Rehabilitació de 7 immobles a la rue Radziwill – Banque de France

Rehabilitació de l’Hotel Lambert

Restaurant a l’Opéra Garnier

Reconversió dels magatzems Mac Donald

Biblioteca Multimèdia

Pavillon n.8 Quai Rambaud

La minoterie

Oficines centrals Louys Dreyfus