Música.

01. Auditoris

Dedicats principalment a les actuacions musicals, dissenyem cuidadosament aquests espais conjuntament amb l’arquitecte i el consultor escenotècnic, per tal de dotar a les sales de les característiques acústiques que facin òptima la interacció entre músics, entre músics i públic, i igualment de les condicions de quietut necessàries, tant per a música simfònica, de cambra, com amplificada i recitals.

Lírica.

02. Òperes

Un acurat equilibri entre el fossat d’orquestra, els cantants i el missatge percebut pel públic i igualment un adequat nivell de sonoritat, quietut i vivacitat de l’espai es troben entre les principals qualitats acústiques, a les quals donem forma, per tal de definir l’acústica adequada de teatres d’òpera, considerant igualment els seus repertoris.

Veu.

03. Teatres

La paraula parlada és el principal mitjà de comunicació per transmetre el missatge de la obra teatral al públic. La intel·ligibilitat, la projecció sonora, la claredat i la definició del so percebut es troben entre les qualitats acústiques que cerquem.

Exposició.

04. Museografia

Conjuntament amb l’arquitecte i el museògraf, que dissenyen els espais expositius, aportem l’input acústic al projecte pel que fa a l’ambient acústic de cada espai, de les transicions entre ells i igualment de l’experiència auditiva considereada com a un tot.

Instal·lació.

05. Efímer

Les construccions temporals i les instal·lacions efímeres per a l’espectacle són pràctiques habituals en espais que sovint no estan dedicats específicament per a aquest fi. Proporcionem serveis de disseny acústic per atendre aquests esdeveniments especials que solen requerir solucions creatives i una forta comunicació amb el director escènic.

Dia a dia.

06. Terciari

Les escoles de música, els estudis de producció de mitjans, les biblioteques multimèdia i els edificis comercials disposen d’una gran varietat de necessitats acústiques, que també s’han d’abordar correctament, per satisfer els requisits que necessita cada espai segons el seu ús i la seva funció.