Estudi de consultoria acústica
especialitzat en acústica de sales

 

Donem forma al so en el silenci
per servir a les intencions del disseny arquitectònic

 

En el disseny acústic de sales d'espectacles
es dona prioritat a l'optimització de la interacció entre artistes,
i amb el públic

 

Facilitem la integració harmoniosa de solucions acústiques,
necessitats estètiques i funcionals,
i el context arquitectònic com a un tot

 

La integració del programa artístic
en l'elaboració de les especificacions acústiques
és essencial per a l'èxit del projecte