La Salle Pleyel, inaugurada el 1927, és sens dubte el primer saló de París dedicat a la música simfònica. És l’obra de l’enginyer Gustave Lyon. En el moment del seu disseny, altres atributs perceptuals de l’experiència d’escoltar música com la presència, l’equilibri tonal, la calidesa, la claredat del so percebut, la reverberació i l’envolupant dels oients no es consideraven descriptors rellevants de la qualitat acústica de la sala de concerts.

Per diversos motius, el saló ha sofert una sèrie de canvis arquitectònics importants des de la seva obertura. Recentment, aquests canvis s’han centrat a millorar la seva acústica per adaptar-la millor al rendiment de la música simfònica. Però no va ser fins a l’any 1989 que un estudi acústic realitzat per CSTB Grenoble va identificar les deficiències acústiques específiques de la Salle Pleyel: un temps de reverberació insuficient, manca d’envolupament sonor, deficient equilibri tonal, així com la presència de ecos a les files de seients davanteres i l’escenari de concerts procedent de la paret posterior.

La missió d’Artec Consultants, com acústica i planificadora de teatre, era trobar solucions adequades en profunditat per intentar superar les principals deficiències de la sala. Per tant, un estudi minuciós sobre les condicions acústiques i funcionals de la sala de concerts va revelar que la sala tenia certes deficiències escèniques i acústiques. Per corregir-les, es van dur a terme algunes accions com es descriu a continuació:

  • Es va augmentar el volum de la sala general i es va reduir l’àrea d’absorció total (inclosa la superfície ocupada pels seients) per obtenir un major temps de reverberació.
  • L’acoblament acústic entre l’escenari i la sala es va optimitzar i es va reconfigurar la forma de l’escenari de concerts i els seus voltants per afavorir el tocar en grup, l’equilibri orquestral i la projecció sonora a l’àrea de públic.
  • La paret posterior de l’orquestra es va avançar cap a la salai es van crear dos balcons laterals, per augmentar la sensació de claredat, envolupant i intimitat.
  • Es va dissenyar i instal·lar un sistema acústic variable per adaptar l’acústica de la sala a un variat repertori musical.