Aquest hotel, situat a l’extrem oriental de l’Île Saint-Louis, a París IV ème, va ser construït l’any 1640 per l’arquitecte Le Vau. Això demostra les qualitats de l’arquitecte que tenia el coneixement i experiència de construir una de les mansions més magnífiques del segle XVII.

L’hotel és famós pel seu jardí, la”rotonde” i les façanes.

Els pintors Lebrun i Lesueur van treballar en la decoració interior durant cinc anys. La “galerie d’Hercule”, situada a l’ala nord, anuncia la galerie des glaces a Versailles.

La restauració considera els següents aspectes:

  • la restauració i la conservació del monument – catalogat com a monument històric,
  • les instal·lacions necessàries per satisfer les necessitats contemporànies d’una llar familiar,
  • l’actualització i seguretat d’equips elèctrics per a la preservació del monument,
  • la conservació de les obres d’art presentades
  • la comoditat dels habitants

Els tractaments acústics tenen en compte les nombroses restriccions relacionades amb la conservació d’un monument històric.

  • Els sòls de fusta mai no van ser tractats. En algunes de les habitacions no hi ha farciment entre bigues, produïnt un impacte negatiu en l’aïllament acústic entre espais. per contrarrestar-ho, hem proposat un reforç acústic sense canviar el gruix del forjat existent.
  • Les portes exteriors i els marcs de les finestres són del segle XVII i XVIII i també es conserven. Els panells seran reemplaçats per un vidre doble compost per un vidre bufat exterior com a decoració i un vidre laminat interior com a tractament acústic i protecció enfront trencaments.
  • Xarxes de conductes de ventilació s’implementaràn per tal d’evitar la molèstia dels usuaris.
  • La distribució de les habitacions i altres sales també garanteix el comfort acústic dels seus ocupants.