El restaurant es troba a la rotonda exterior de l’est de l’Òpera Garnier.

Un dels reptes del projecte no era alterar el monument patrimonial edificat. A més, cap element del projecte toca les parets existents. Un entresòl flota a l’espai i navega entre els pilars de la cúpula. El restaurant està tancat al carrer per una façana de vidre a tota l’alçada.

Les actuacions acústiques són múltiples.

  • L’espai ha d’estar protegit contra l’alt nivell de soroll de trànsit al voltant de l’òpera. També es prenen precaucions perquè el restaurant no interfereixi amb assaigs, espectacles i, en general, el funcionament de l’Òpera.
  • L’espai ha de ser agradable. Un estudi acústic en profunditat ha definit un tractament acústic adaptat per reduir la reverberació del lloc. El restaurant té 3 espais (entresòl, saló i volum central) amb 3 identitats acústiques diferents, però encara agradables. Les auralitzacions virtuals 3D de l’espai amb CATT-Acoustic han permès comunicar els diferents resultats acústics.
  • Els tractaments acústics s’adapten perfectament a l’arquitectura corbada d’ODBC i són invisibles per als visitants.
  • També s’ha afavorit el confort electro-acústic. Studio D A P va realitzar el disseny del sistema de so del restaurant.