Els 7 edificis renovats, ubicats al districte 1 de París, es remunten als segles XVII i XVIII.

Els reptes del projecte consten principalment de:

  • el desenvolupament d’edificis amb millora de façanes i cobertes;
  • l’alineació dels pisos dels diversos edificis, els nivells dels quals es troben actualment decalats;
  • la remodelació dels espais de les plantes baixes per a la instal·lació d’activitats terciàries.

La missió de Studio D A P és especialment rellevant per:

  • la definició de particions verticals i horitzontals per assegurar nivells d’aïllament acústic d’acord amb els diferents usos
  • la definició dels tractaments acústics interns de les plantes baixes per garantir un confort òptim.