El projecte es centra en la reconversió del magatzem MacDonald (Districte 19 de París) per modificar les funcions de la part existent de l’edifici i crear una nova part segons el programa establert per ParisNordEST, propietari del lloc. Odile Decq és un dels arquitectes que van ser seleccionats per renovar el lloc. El programa del seu projecte implica la creació de locals per a fins comercials.

  • Incubadora de negocis dedicada a empreses innovadores dedicades a les tecnologies digitals
  • Una unitat hotelera dedicada a TPE i PME a empreses innovadores en el sector mediambiental i del desenvolupament sostenible.
  • Els diferent nivells dels 7 edificis d’oficines d’Odile Decq estan organitzats al voltant d’un pati central.
  • El projecte es desenvolupa amb una preocupació per al desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient (HEQ).
  • La ubicació del magatzem entre l’avinguda i els ferrocarrils presenta uns reptes acústics afegits.

S’ha realitzat un particular esforç per a la protecció de l’edifici contra el soroll exterior i les vibracions, així com per al comfort acústic dels usuaris.