El teatre intercomunal de Montélimar va ser construït a finals del segle XIX.

La seva rehabilitació es centra principalment  en els acabats i equipament interior de l’edifici existent, amb l’objectiu d’ampliar la seva capacitat, modernitzar-lo i adaptar-lo als requeriments actuals i projectats d’un programa d’espectacles variats per a una capacitat mitjana de 435 a 450 seients, mantenint l’esperit dels teatres “à l’italienne”.