Studio D A P ha realitzat un estudi de disseny d’una petxina acústica lleugera com a part dels estudis del Teatre Châtelet per proporcionar-los un element decoratiu i acústic de concert per facilitar l’arternança de produccions.

Aquest conjunt juga el paper acústic d’una carcassa acústica, permetent una millor escolta mútua entre els músics i una millor percepció del conjunt en el lloc del director.

Amb aquest propòsit, la missió acústica de Studio D A P ha tingut diversos objectius:

  • Proposar una solució basada en materials tant livianos com acústicament eficients.
  • Donar consells sobre la disposició del dispositiu i les seves dimensions.
  • Donar consells sobre la disposició de l’orquestra, per a una alternança de l’escenari amb l’objectiu d’aprofitar al màxim, des del punt de vista acústic de la disposició orquestal.