L’Opéra comique, un edifici catalogat a finals del segle XIX, és objecte d’un ambiciós projecte de renovació i millora acústica que inclou el fossat d’orquestra, la creació d’un llum d’aranya acústica, una petxina acústic d’orquestra, així com millores acústiques de la sala d’assaig.

El programa artístic previst després de les obres inclou, per descomptat, l’òpera còmica, però també òperes barroques i contemporànies. Pel que fa a la renovació del fossat d’orquestra, es tenen en compte diversos aspectes:

  • Sostres acústics reflectants amb alçada variable;
  • Estudi acústic a partir de mesuraments in situ i un model informàtic 3D;
  • Estudi detallat de les diferents orquestracions i distribucions dels músics a la fossa segons les obres, la seva època, els hàbits dels conductors, etc.