La nostra missió inclou l’estudi de l’acústica interna de l’auditori i els espais del museu. Els tractaments acústics es despleguen de tal manera que s’integren plenament al projecte arquitectònic.

En fer-ho, hem desenvolupat un enfocament en què es concep el disseny d’acústica de les sales de cada galeria del museu perquè hi hagi una coherència total entre cada espai arquitectònic i el seu entorn acústic. D’aquí que els visitants del museu no només se senti còmode visitant les galeries o passin un temps de relax en els portals, sinó que, perceptiblement, hi ha una coherència entre la grandària de l’espai que visita, el seu aspecte visual i la percepció del seu ambient sonor .

Això s’aconsegueix principalment adaptant el tractament d’absorció acústica de cada galeria a la seva forma, superfície i volum per controlar els nivells de reverberació i la durada fins als valors més adequats a l’espai que s’està tractant.

En termes de temps de reverberació (RT), això es tradueix a diferents valors en funció de la mida de l’espai (el seu volum cúbic) i la seva funció. Per exemple, les RT en les galeries menors seran més curtes que les de les galeries més grans, per tal de mantenir una coherència perceptible dins d’aquests espais.

Pel que fa als lobbies, els valors de RT es mantenen més curts que els de les galeries, per tal de favorecer la concentració i el descans.

Però no cal oblidar que un altre aspecte molt important de l’experiència acústica és el nivell de soroll de fons autoritzat en cada espai. Els nivells mínims de soroll de fons són necessaris per permetre que els visitants visiten amb tranquil • litat els objectes exposats sense ser molestos per aire condicionat i altres sorolls procedents de fonts com la il·luminació i altres instal·lacions elèctriques.