La tasca consistia en avaluar en quines condicions era possible produir diferents formes d’esdeveniments artístics i musicals dins de la nau del Gran Palau. L’estudi de viabilitat integra tant les característiques arquitectòniques particulars del monument històric com les restriccions funcionals, acústiques i escenogràfiques de cada tipus d’esdeveniment.

El projecte es va dur a terme en diversos passos:

  • Diagnòstic acústic de la nau del Gran Palau a partir de mesures in situ;
  • Elaboració d’un model d’ordinador 3D de la nau;
  • A partir de les mesures acústiques i els resultats de l’estudi de models informàtics, l’anàlisi de les diferents opcions per a la distribució espaial i les característiques dels espais escènics i públics;
  • Descripció dels arranjaments necessaris per a cada tipus d’esdeveniment i el seu impacte en l’arquitectura, la funcionalitat general, el temps d’instal·lació i el cost;
  • Assessorament per a la realització d’un concert de música simfònica de grans dimensions.