El projecte de reestructuració i modernització de l’Òpera de Grand Avinyó està en construcció. Tot ha d’estar preparat per a un primer espectacle a la tardor de 2020!

Les obres inclouen la creació d’una petita sala per operacions complementàries al teatre com cabarets o congressos.

El gran teatre conserva el seu caràcter històric. Les seves decoracions i especialment les de la cúpula s’actualitzaran. Els seients seran reemplaçats i la capacitat s’incrementarà a 950 seients.

Studio DAP, a càrrec del disseny acústic, treballa al costat de l’empresa d’arquitectura Fabre & Speller i els consultors esceotècnics Kanju.

A més del disseny acústic de la nova sala, la nostra intervenció a la sala gran històrica es pot resumir de la manera següent:

Es reconfigurarà la paret de fons i les superfícies de sota del primer balcó; s’eliminaran les decoracions de les parets laterals i es reemplaçaran per un revestiment que afavoreixi una distribució de so homogènia a nivell de l’audiència.

El fossat de l’orquestra s’ampliarà i presentarà una forma que afavoreixi un millor arranjament de músics, vents i percussió concretament.

A més, una variabilitat acústica en el fons de la fossa i un tractament difús en els laterals i sota les parets garantiran unes condicions d’execució musical equilibrades i un acoblament efectiu amb l’escenari i la sala. Un sistema de balaustrades que combina diferents tractaments acústics (transparència, reflexió, absorció) i s’instal·larà segons el repertori i les formacions orquestrals del fossat que participaran en l’obtenció de les condicions d’escolta adequades al teatre.