El projecte de reestructuració i modernització de l’Òpera d’Avinyó ja està en construcció.

Les obres inclouen la creació d’una petita sala sota el teatre principal per escenificar un altre tipus d’esdeveniments, com cabarets o congressos.

El gran teatre conserva el seu caràcter històric. Es milloraran les seves decoracions i especialment les de la cúpula. S’instal·laran noves butaques i l’aforament s’ajustarà a 950 seients.

Studio DAP, encarregat de el disseny acústic i l’execució, treballa juntament amb l’estudi d’arquitectura Fabre & Speller i el consultor escenotècnic Kanjú.

A més del disseny acústic de la nova sala, la nostra intervenció a la gran sala històrica pot resumir-se així:

Es reconfigurarà la paret del fons i les superfícies sota el primer balcó; s’eliminaran les decoracions de les parets laterals i se substituiran per revestiments que afavoreixin una distribució sonora homogènia a nivell de terra de el públic.

El fossat de l’orquestra s’ampliarà i presentarà una forma que afavoreixi una millor disposició dels músics, sobretot dels metalls i la percussió.

A més, una variabilitat acústica a la paret de fons de la fossa i un tractament difusor a les parets laterals han de garantir unes condicions d’interpretació equilibrades i un acoblament eficaç amb l’escenari i la sala. Un sistema de balustrades que combina diferents tractaments acústics (transparència, reflexió, absorció) i que s’instal·la en funció del repertori i de les formacions orquestrals en el fossar contribuirà en l’obtenció d’unes condicions d’escolta adequades al teatre.