El museu d’Ingres ocupa l’antic palau bisbe de Montauban, construït del segle XIII al XVII i catalogat íntegrament com a monument històric (interior i exterior). La riquesa cultural del museu emana de la col·lecció d’obres d’Ingres i Bourdelle, tots dos nadius de Montauban.

El projecte de renovació ha de permetre la reconsideració de la circulació, la museografia i assegurar l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.

Aquesta intervenció també afecta la renovació de l’envolupant extern (façanes i sostre) i el tribunal d’honor. La nostra missió se centra en el tractament específic de cada espai segons la seva funció per distingir l’espai museogràfic.