El Museu de la Música, al Parc de la Villette, dedica una exposició a Georges Brassens del 15 de març al 21 d’agost de 2011.

L’exposició té lloc en dos nivells:

  • Al primer nivell, el recorregut es realitza en un espai continu on seguim la vida de Georges Brassens a través de frisos i animacions visuals i sonores.
    El nostre treball consisteix a fer que les diferents animacions sonores siguin compatibles en un espai obert. Els materials absorbents han estat justament posicionats per ser el més eficaços possible i integrats a l’escenografia de l’exposició per fer-se invisibles. Les àrees expositives han rebut un tractament acústic que transcriu els diferents ambients de la vida de Brassens.
  • Al segon nivell, es proposen dos espais escènics: un espai de projeccions de vídeo i so i una petita etapa on es fan petites formacions de músics. El nostre treball ha estat proporcionar bones condicions d’audició per a aquests dos espais tant des del punt de vista de l’acústica interna com de l’aïllament entre els espais.