La SIAAP Cité de l’eau té com a objectiu crear una eina educativa intel·ligible per a tot tipus de visitants (personal de diferents titulacions, científics, estudiants, escolars) oferint la possibilitat d’un curs a mida, tant en la durada com en l’organització del contingut. Es tracta sobretot d’un instrument de treball i de comunicació del coneixement.

L’escenografia general de la sala ofereix, des de la plataforma d’esdeveniments, una visió global de tota la ruta. Posa en ressonància tres grans entitats; la paret de “llum d’aigua”, el “aquari fresco”, el “poble de teatres”. Cada entitat té una identitat sonora particular, vinculada a la seva vocació, gràcies a les seves dimensions i al tractament acústic de les seves superfícies.

SIAAP comparteix els seus recursos documentals amb professionals de l’aigua, estudiants i joves.

Studio D A P va participar en aquest projecte com a part dels estudis de gestió de projectes fins a la fase de Concept Design, quan el projecte va ser abandonat temporalment.