Aquest nou edifici està inscrit a la xarxa urbana del XX arrondissement de París. Es tracta d’un projecte multidimensional que consisteix en la construcció d’una guarderia amb 66 places i una oficina d’allotjament al nivell superior.

Aquest tipus d’establiment relacionat amb la infància presenta algunes limitacions acústiques específiques. Les solucions proposades requereixen la conciliació de l’aïllament i el confort acústic amb una garantia de protecció infantil (sistema de anti-captura de dits a les portes).

Una altra qüestió important d’aquest projecte és la distribució dels locals “sensibles” com els dormitoris i, d’altra banda, els locals sorollosos com les sales de màquines. Aquest tema requereix d’un estudi minuciós per aconseguir el confort acústic desitjat.