Creació d’un espai temporal de teatre i música, en un antic celler, el Chai Skalli, durant les obres de renovació del teatre Molière a la ciutat de Sète, situat a una distància d’uns pocs centenars de metres.

Des d’un punt de vista acústic, la sala original tenia un temps de reverberació de cinc segons a causa de les seves proporcions i la instal·lació d’enormes cisternes als costats, que actuaven com a “ressonadors”.

La nau de d’emmagatzamatge de vi es va dividir en tres parts:

El primer conté una recepció i un bar, el segon l’escenari i el públic, i el tercer el backstage i els theatre boxes.

Es van instal·lar diversos reflectors per sobre de l’escenari i l’audiència, per tal d’augmentar la densitat de primeres reflexions sonores. Pel que fa a la reducció del temps de reverberació, la part inferior del sostre estava parcialment coberta amb un material absorbent elevat. Per evitar qualsevol possibilitat d’acoblament de so, també es van cobrir les obertures de les cisternes de fusta.

Aquest projecte va ser objecte d’un article de premsa a ‘Actualité de la Scénographie’ (juny 2012).