La restauració de l’Òpera Municipal pretén:

  • millorar les condicions de treball i la seguretat de les instal·lacions existents
  • assignar a un ús cultural les sales que foren ocupades per l’escola de dansa
  • adaptar l’àrea escènica a les necessitats actuals de les arts escèniques

El projecte de rehabilitació de l’Òpera de Clermont Ferrand inclou:

  • la remodelació de la sala principal,
  • la planificació dels locals addicionals,
  • la creació d’un conjunt d’espais d’assaig dedicats a l’orquestra d’Auvergne

La superfície total de les instal·lacions funcionals a restaurar és d’aproximadament 3050 m². Es van conservar les configuracions existents de la sala principal, el vestíbul i el foyer. No obstant això, el fossat d’orquestra s’ha ampliat i renovat i s’han creat sales d’assaig per a l’Orquestra d’Auvergne al pis superior de l’edifici.