La restauració del teatre de Châtel Guyon és un exemple convincent de petits teatres de ciutats termals que han resistit les ofertes de casinos o la seva transformació en un cinema o una sala de conferències. El disseny original, dibuixat per l’arquitecte Le Voisvenel el 1902, probablement tenia una audiència en baix pendent i un o dos nivells de balcons de semicercle per correspondre amb el vestíbul.

Pel que fa a la decoració de la sala, segueix l’alçada vertical de l’espai amb motllures, creant una imatge coherent amb les motllures de fris i el sostre central neo-barroc. Aquesta particular decoració forma l’originalitat del teatre i revela la necessitat de la restauració i revalorització del conjunt termal.

No obstant això, la decoració crea una sala molt reverberant que ha de ser parcialment coberta amb superfícies absorbents. També és necessari proposar un tractament acústic per a les parets laterals de platea.

El nostre següent pas va ser realitzar un estudi acústic complet que inclogués simulacions per ordinador per tal d’avaluar la correcció necessària sense comprometre la decoració existent, sinó completar-la.

El tractament del sostre esdevé en una variable molt important en aquest estudi (reflexions secundàries als balcons).