Aquest projecte consisteix en la construcció d’un complex cultural que comprèn una gran sala d’exposicions, una sala de conferències i una sala de teatre i concerts de 3000 places a la ciutat d’Ashgabat, Turkmenistan.

La missió acústica del teatre, la sala de concerts i la sala de conferències inclou propostes de disseny acústic intern (tipologia de materials, localitzacions i dimensions) i els principals principis de disseny per a obtenir un aïllament acústic d’alt rendiment, en la forma de parets dobles, particions principals, elements desolidaritzats, portes, etc … Per ajudar-nos a realitzar aquestes tasques, es varen utilitzar models informàtics en 3D de les sales.

Finalment, hem treballat en el disseny d’una petxina acústica per optimitzar la qualitat auditiva entre músics i millorar l’acoblament amb la sala principal. Aquesta petxina modular pot adaptar-se a diverses configuracions d’orquestra d’acord amb el repertori.