Studio DAP va assistir a l’equip Théâtre du Châtelet a dimensionar els arranjaments acústics requerits per al projecte de presentació “Singin ‘in the Rain”, que es va celebrar al Grand Palais del 28 de novembre de 2017 a l’11 de gener de 2018.

Concretament, es va realitzar la modelització electroacústica a partir del sistema de difusió dimensionat per d & b per tal de validar els tractaments acústics.