Studio DAP i Kanju van ser seleccionats per a la direcció del projecte de renovació del CCE de Montreux, que va voler afegir a l’equip de disseny del projecte un consultor acústic i un consultor escenotècnic, per definir clarament els diferents usos per a cadascun dels espais del CCE.

Les reunions amb els principals usuaris de l’espai (2M2C, MJF, la temporada cultural de Montreux, el musical de setembre, MCF …) aclariran les expectatives i intencions, per ajudar a CCHE arquitectes a dimensionar els diferents espais, les seves qualitats acústiques i la compatibilitat amb l’equipament escènic.