Aquest projecte es refereix a la renovació del teatre Molière. Construït el 1904, és un bell exemple dels teatres ‘a la française’.

La proposta del projecte consisteix en:

  • Construcció d’un petit teatre de butxaca per a conferències, vídeos i música infantil
  • Millora de l’acústica i de la mida del fossat d’orquestra
  • Construcció d’una sala d’assaig líric
  • Creació d’un nou sistema HVAC per al teatre