Aquest projecte va ser exhibit al Gran Palais de París el 2009. Es refereix a un procés per descobrir el testimoniatge de persones de tot el món sobre les preocupacions comunes de la humanitat.

Tota la idea es va difondre amb la projecció de vídeo en instal·lacions específiques en forma de “yourtes”. Aquestes són construccions lleugeres i mòbils emanades de la tribu nòmada.

La nostra missió era garantir als usuaris:

  • El seu confort acústic i la intel·ligibilitat dels vídeos al seu avast
  • L’aïllament entre les sales de projecció malgrat la lleugeresa de la construcció
  • La signatura acústica específica de cada espai segons cada funció